rozhovory s mladými umělci

JAN HERES

Absolvoval Malbu v ateliéru profesora Michaela Rittsteina na pražské AVU, jeho pohled na tvorbu ale výrazně formovala i dvousemestrální stáž u profesora Jiřího Sopka. K malířské kariéře se rozhodl už ve druhém ročníku studia na SOŠV Václava Hollara a dnes tvoří v ateliéru v Libni.

Jeho tvorbu a především vnímání barevnosti velmi ovlivnily zahraniční zkušenosti - stáž v Indonéském institutu umění v Yogyakartě a roční pobyt ve Valencii. 

Ve svých obrazech vizualizuje témata vlastních prožitků, inspirují ho lidské příběhy a z nich plynoucí pocitovost, především emocionální vztah mezi ženou a mužem a jeho zachycení v malbě.

Je příležitostným lyžařem, hrával profesionálně tenis a rád cestuje, největší svobodu ale cítí, když může hodiny v ateliéru nerušeně malovat.

 

ONDŘEJ MESTEK

Vystudoval pražskou AVU, čtyři roky studoval u profesora Jiřího Sopka, který pro něj byl uměleckým mistrem, toho ve čtvrtém ročníku vystřídal magistr Robert Šalanda, u kterého Ondřej odpromoval. Prošel uměleckou přípravou na středních uměleckých školách v Čakovicích a na Žižkově. 

 

Od mala se věnoval kromě malování ještě hře na hudební nástroje, ke které ho vedli otec s dědou. Ještě na střední škole hrál ve vlastní kapele na kytaru, dnes se už věnuje jen malbě, hudba ale vždy bude jeho velkou vášní.

 

Nejsvobodněji se cítí v horách, ze kterých čerpá i většinu inspirace pro svou tvorbu, největší pocit štěstí zažívá se svým synem, když se spolu toulají po Smíchově a nebo malují v jeho domácím ateliéru.

 

PAVEL DUŠEK

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové a po maturitě se dostal na pražskou AVUdo Ateliéru malby profesora Michaela Rittsteina. Spojení stavebních materiálů a umění zkoumal vždy, ať šlo o středoškolský streetart a nebo malbu na beton.

Obrazy osobního prostoru, vycházející z asociativní nostalgie, vizuální jazyk, který stojí na různorodosti a užitých prostředcích, jejichž použité množství definuje celé dílo i jeho samotného. Do každého ze svých obrazů vkládá něco ze sebe, nejvíce ho ale baví, když si divák jeho tvorbu dokáže interpretovat sám, podle vlastních pocitů a zkušeností.

Velmi rád běhá,v létě leze po horách a v zimě je zdolává na skialpech.

 

LUKÁŠ SLAVICKÝ

V roce 2021 diplomuje na pražské AVU v Ateliéru malířství Roberta Šalandy, kam přešel od profesora Jiřího Lindovského. Absolvoval SUŠ Václava Hollara, ač to u něj nejdřív na uměleckou kariéru nevypadalo.

 

Do šestnácti let se profesionálně věnoval sportu, nicméně jak sám podotýká, své místo na světě našel Lukáš ve vizuální tvorbě. Umění má v rodině a řemeslné základy mu dával otec. Ten ho přivedl také k filmu, který výrazně ovlivnil jeho uměleckou tvorbu. I svou diplomovou práci zaměřuje na hledání průniku mezi malbou a filmem, například skrz aplikaci režisérské terminologie.

 

Ve svých obrazech pracuje s realismem, koláží i abstrakcí. Má rád, když jeho díla vzbuzují otázky, které divák může a nemusí pomocí vložených vodítek zodpovědět.

 

BARBORA ŠEMBEROVÁ

Má bakalářský titul z FDU Ladislava Sutnara v Plzni, obor Ilustrace a knižní vazba, které se ve volném čase stále věnuje. Odtud nastoupila na AVU do Ateliéru malby a v létě 2021 zde bude absolvovat. Studium na Akademii započala u profesora Michaela Rittsteina, kterého v roce 2018 vystřídali magistři Josef Bolf s Jakub Hošek. Tato náhlá změna ji na dva roky přiměla vyměnit malbu za kresbu, jejíž prvky se v Báry dílech dají stále najít.


Sama svou tvorbu popisuje jako naivní malbu založenou na barvách a hledání účinků jejich vzájemných kontrastů. Fascinuje jí, jak samy barevné kombinace dokážou vyprávět příběh a navozovat emoce. Náměty hledá v pohádkách a lidové slovesnosti, které odrážejí mentalitu, přímost a často i krutost někdejších lidí, můžeme v nich ale stejně tak dobře rozpoznat vzorce, podle kterých se chovají lidé i dnes.